Sundao Leadership

       to Lead Your Organization or Company

Claritate, concentrare, creativitate şi compasiune: acestea sunt fundamentele unui leadership conştient. Ȋn acest ghid direct accesibil, Master Yu, avȃnd zeci de ani de experiență, vǎ invită și vǎ explică cum sǎ integraţi practica mindfulness – meditație și a conștiinței de sine, cu tehnici eficiente de management și de mentorat.

Meditația Mindfulness tempereazǎ zgomotul mental şi oferǎ fundamentul pentru o mai bunǎ comunicare şi luare a deciziilor. Toate acestea pot fi dezvoltate prin participarea la clase de mindfulness sau prin şedinţe de coaching 1:1 oferite de un coach în mindfulness, la locul de muncǎ.

Practica meditaţiei în lumea afacerilor este în creştere trecȃnd de la marginalizare cǎtre dominanţǎ şi prezentȃndu-se deja ca un element cheie printre programele de management internaţional şi dezvoltare organizaţionalǎ.

Mindfulness înseamnǎ a acorda atenţie, intenţionat, momentului prezent, fǎrǎ sǎ critici. Practicanţii mindfulness învaţǎ cum sǎ cultive atenţia în mod intenţionat, aplicȃnd practici de meditaţie şi mişcǎri conştiente special concepute. Exersȃnd, practicanţii învaţǎ cum sǎ încetineascǎ sau sǎ opreascǎ atȃt zgomotul din minte, care are gȃnduri fǎrǎ rost, cȃt şi reacţiile obişnuite, cu scopul de a experimenta momentul prezent aşa cum e el.

Mindfulness este dedicat pentru toatǎ lumea, tineri sau bǎtrȃni. Mindfulness nu este o religie şi nu este legatǎ de nicio componentǎ religioasǎ – oricine cu orice sistem de credinţǎ se poate bucura de beneficiile mindfulness. Deşi conceptul şi-ar fi avut originile in est, beneficiile mindfulness şi ale meditaţiei sunt în momentul de faţǎ destul de rǎspȃndite. Ȋn urma unor cercetǎri cu rezultat pozitiv, oamenii de ştiinţǎ au descoperit cǎ mindfulness şi meditaţia contribuie la reducerea stresului.

Folosind mindfulness la locul de muncǎ este foarte avantajos atȃt pentru companii cȃt şi pentru angajaţii lor. Mindfulness poate ajuta afacerile sǎ furnizeze servicii la un standard mai înalt clienţilor, înzestrȃnd angajaţii cu abilitatea de a rǎspunde adecvat provocǎrilor zilnice. Poate ajuta angajaţii sǎ fie mai receptivi faţǎ de managerii şi colegii pe care înainte îi etichetau ca şi dificili. Cȃteva minute de midfulness la începutul unei şedinte de business de exemplu, îţi oferǎ o concentrare mai bunǎ, comunicare clarǎ şi ajutor în luarea. Ȋn urma unor cercetǎri în cadrul echipelor care au practicat mindfulness, chiar şi cȃteva minute pe zi, s-a observat o îmbunǎtǎţire a lucrului în echipǎ şi a relaţiilor dintre membrii acesteia

 

 

Evoluţia nu bate la uşa noastrǎ sǎ ne cearǎ permisiunea. Nici revoluţia. Liderii mindful sunt atenţi la mişcǎrile subtile şi indiciile care aduc schimbǎri în lume. Aceştia menţin mai mult decȃt o uşǎ deschisǎ. Işi menţin mintea şi inimile deschise cǎtre oportunitǎţile schimbǎrii inerente.Unul dintre motivele pentru care mindfulness se practicǎ de peste 2500 de ani este pentru cǎ are un potenţial extraordinar de a stimula dezvoltarea umanǎ. Cȃnd ceva rezistǎ testului de 2500 de ani de practicǎ, este pentru cǎ probabil aduce beneficii.